Kurumsal

Franchise Hakkında

Franchise Nedir ?

Franchising, sözleşmeye dayalı, direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir. Bu sistemde know-how ve markanın imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırır.

Hangi Yapılarda Franchise Alabilirim ?

Leader Kuru Temizleme franchise iki şekilde olmaktadır. Bunlardan birisi makineli yatırım olan komple tesis diğeri makinesiz bir yatırım olan toplama merkezi şeklindedir.


Komple Tesis:


Kuru temizleme ve yıkama hizmetlerine yönelik tüm işlemlerin yapılabileceği bir makine parkurunu içeren tesis tipidir. Makine yatırımının franchisee tarafından yapıldığı bu sistemde Leader Kuru Temizleme konseptinde yer alan ve yatırımın yapılacağı bölgeyi de dikkate alarak hazırlayacağı makine-ekipman listesini yatırımcıya sunar. Yatırımcı arzu ederse bu makineleri kendisi temin edebilir ya da Leader Kuru Temizleme ilişkilerinden yararlanır. Leader Kuru Temizleme Franchiseeye olan desteğini bu noktadan itibaren başlatmaktadır. Leader Kuru Temizleme'in makine ekipman yatırımından herhangi bir kâr amacı gütmesi söz konusu değildir. Bu nedenle de yatırımcıyı makine ekipmanları kendisinin temin etmesi ya da birlikte temini konusunda serbest bırakmaktadır. Yatırımcı Leader Kuru Temizleme'in bu konudaki desteğinden yararlanmak isterse makine alımı konusundaki tüm görüşmeler yatırımcı ile birlikte yürütülecek, makine ekipmanların alınacağı firmaya yapılacak ödemelerin tamamı yatırımcı ile makine ekipman firması arasında olacaktır.


Tüm tesislerimizde Leader Kuru Temizleme tarafından temin edilen Böwe, Girbau, ADC, Domus, Certuss, Artmecc, Malavasi makineler ile Leader Kuru Temizleme programı kullanılmaktadır.


Toplama Merkezi:


Makine ekipman içermeyen ve kayıt-kabul, markalama, kontrol ve teslim işlemlerinin yapıldığı butiklerdir. Üretime ilişkin tüm işler merkezi tesisimizde yapılır.

Leader Franchise Hakkında ?

Veren pazarın her noktasını aynı etkinlikte ulaşamadığı takdirde, belli yükümlüklerini ve haklarını bölgesel olarak bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan, kendisi işlemler açabilir veya alt franchise alanlara açtırabilir. Bir anlamda master franchise alanda bir tür bölge franchise alandır.